Για γάμους, βαπτίσεις και κηδείες

Η τιμή για την υπηρεσία της Εκκλησίας είναι £250

Για ιδιωτικές εκδηλώσεις

1. Για την ημερήσια χρήση της αίθουσας εκδηλώσεων η τιμή είναι £200
2. Για την νυχτερινή χρήση η τιμή είναι £300