Κοινοτικό Γεύμα και κοπή βασιλόπιτας
Κοινοτική Αίθουσα
Θεοφάνεια
Kingston upon Thames
Ελληνική Βραδιά
KT2 6BD

Address

© Copyright 2020 by THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF ST.GEORGE THE GREAT MARTYR

Borough Road, Kingston Upon Thames, Surrey, KT2 6BD

Contact Us