• Κοινοτικό Γεύμα και κοπή βασιλόπιτας
    Κοινοτική Αίθουσα
  • Θεοφάνεια
    Kingston upon Thames
  • Ελληνική Βραδιά
    KT2 6BD

Contact Us

© Copyright 2020 by THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF ST.GEORGE THE GREAT MARTYR

Address

Borough Road, Kingston Upon Thames, Surrey, KT2 6BD

United Kingdom